Velkommen til Hugo Smith-Meyer

SAMARBEIDSPARTNERE

Fra høsten 2016 har jeg etablert samarbeid med Kurt Knudtsen og ledelse i nord www.ledelseinord.no

De siste 10 årene har det vært et utstrakt samarbeid med www.humetrica.com , da jeg er sertifisert i bruken av deres tester og metodikk for kartlegging av arbeidsklima.

I enkeltsaker samarbeider jeg med Bjørn Erik Olsen, bjorn-eo@online.no tlf 90111114

Et annet selskap i Tromsø jeg har godt samarbeid med i enkeltsaker er www.context-tromso.no

Av spesielt langvarige kunderelasjoner som også må betraktes som samarbeidsrelasjoner er Viken - senter for psykiatri og sjelesorg hvor jeg har vært medspiller tidlig i forfasen, samt hatt ansvar for hele rekrutteringsprosessen frem til etablering av institusjonen - www.viken-senter.no

Lang erfaring med utvikling av consept for bedrift med flere barnehager, strategisk utviklingsarbeid, arbeidsklima og organisasjonskulturkultur i barnehager, samt bearbeiding av samarbeidskonflikter. Har erfaring både fra private, kommunale og foreldreeide barnehager.
www.norlandia.no

 

Hugo Smith-Meyer NOR-PARTNER NORGE  AS

Nor-Partner Norge AS Send mail Forside Om oss Kampanje Samarbeidspartnere Kontakt Nor-Partner Norge AS SEND MAIL FORSIDEN OM MEG PRODUKTER & TJENESTER LINKER SAMARBEIDSPARTNERE SEND MAIL KONTAKT OSS